Popularne teme:

Odeća koju nosi advokat, postavljena je kožom ovaca.
Nemačka poslovica

2 0
Nemačka poslovica citati

Hej to nije sve!