Popularne teme:

Najteže je imati posla sa ženama i malim ljudima. Ako im se približiš, prestaju biti čedni, ako ih držiš podalje od sebe, postaju kivni.
Konfučije

3 0

Hej to nije sve!