Popularne teme:

Nas koji smo jednom poljem slave prošli, bilo je mnogo, pa šta je ostalo? Tek humka zemlje, na kojem se žari crveni korov svako proleće.
Konfučije

1 0

Hej to nije sve!