Popularne teme:

Sve srećne porodice liče jedna na drugu, svaka nesrećnaporodica, nesrećna je na svoj način.
Lav Tolstoj

54 8
Lav Tolstoj citati

Hej to nije sve!