Popularne teme:

Ženama koje teže da budu jednake sa muškarcima, nedostaje ambicija.
Merlin Monro

6 1
Merlin Monro citati

Hej to nije sve!