Popularne teme:

Pokušavam da se pronađem kao osoba, ponekad to nije lako. Mnogi ljudi se nikada ni ne pronađu. Ali to je nešto što moram da uradim. A najbolji način da se pronađem kao osoba jeste da dokažem sebi da sam glumica.
Merlin Monro

1 1
Merlin Monro citati

Hej to nije sve!