Popularne teme:

Prihvati stvari kakve jesu. Kada trebaš udariti udari. Kada trebaš šutnuti šutni.
Brus Li

37 0

Hej to nije sve!