Popularne teme:

Prihvati stvari kakve jesu. Kada trebaš udariti udari. Kada trebaš šutnuti šutni.
Brus Li

36 0

Hej to nije sve!