Popularne teme:

Hrabrost je otpor strahu savladavanjem straha, a ne odsustvo straha.
Mark Tven

2 0

Hej to nije sve!