Popularne teme:

Ne možeš zavisiti od sopstvenih očiju ako ti je mašta van fokusa.
Mark Tven

6 1

Hej to nije sve!