Popularne teme:

Mladima bi glavni predmet učenja morao biti taj da nauče podnositi samoću: ona je naime izvor sreće i duševnog mira.
Artur Šopenhauer

15 7
Artur Šopenhauer citati

Hej to nije sve!