Popularne teme:

Ljudi će se uvijek žešće boriti za svoje interese negoli za svoja prava
Napoleon Bonaparta

5 1
Napoleon Bonaparta citati

Hej to nije sve!