Popularne teme:

Jedna reč oslobađa nas svih bolova i težine života: to je ljubav.
Sofokle

5 3

Hej to nije sve!