Popularne teme:

Raskoš u osjećanjima,to je poezija siromaha; bez tog bogatstva šta bi ljubav bila za njih?
Onore de Balzak

4 0
Onore de Balzak citati

Hej to nije sve!