Popularne teme:

Ništa nije tako u stanju da ražalosti ženu kao povrijeđena sujeta: nikad još nisam vidio loše obučenu ženu da je ljubazna i raspoložena.
Onore de Balzak

4 2
Onore de Balzak citati

Hej to nije sve!