Popularne teme:

Ćud je ženska smiješna rabota! Ne zna žena ko je kakve vjere; stotinu će promijenit vjerah da učini što joj srce žudi.
Petar Petrović Njegoš

56 8
Petar Petrović Njegoš citati

Hej to nije sve!