Popularne teme:

Otkriti svoju ranu dobrom slušaocu je isto kao i kupati se u reci dok se rana ne rashladi i sjedini sa rekom.
Herman Hese

0 0
Herman Hese citati

Hej to nije sve!