Popularne teme:

Prava ljubav razmišlja o trenutku i o vječnosti, ali nikada o trajanju.
Fridrih Niče

5 1
Fridrih Niče citati

Hej to nije sve!