Popularne teme:

Ljubav prema jednom je varvarstvo: jer ona ide na račun svih ostalih. To važi i za ljubav prema bogu.
Fridrih Niče

2 0
Fridrih Niče citati

Hej to nije sve!