Popularne teme:

Jer, čime ljubiti svet ako su jedina usta večito zauzeta izgovaranjem ljubavi?
Miroslav Mika Antić

6 2
Miroslav Mika Antić citati

Hej to nije sve!