Popularne teme:

Čovjek je proklet i žali za svim putevima kojima nije prošao. A ko zna šta bi me i na drugim čekalo.
Meša Selimović

6 1
Meša Selimović citati

Hej to nije sve!