Popularne teme:

Za svakoga imamo razumevanje osim za svoje najbliže, smatramo da nam njihova vernost prirodno pripada, kao vlastita koža.
Meša Selimović

8 0
Meša Selimović citati

Hej to nije sve!