Popularne teme:

Humoristi su ljudi koji nasmijavaju druge dok pod maskom svog smijeha često skrivaju svoje tužno lice.
Čehov

12 2

Hej to nije sve!