Popularne teme:

Žene imaju veliku moć. Kad bih nekoliko žena koje poznajem mogao nagovoriti da zajedno rade u moju korist, mogao bih uspjeti.
Franc Kafka

2 0

Hej to nije sve!