Popularne teme:

Ljubav je ozbiljna i sveta stvar, ali su zaljubljeni - za čudo, uvijek smiješni za sve ostale ljude.
Jovan Dučić

4 2

Hej to nije sve!