Popularne teme:

Religija je prepoznavanje svih naših dužnosti kroz božanske komande.
Imanuel Kant

5 0
Imanuel Kant citati

Hej to nije sve!