Popularne teme:

Žena je najviši podstrek ljudskog stvaranja: ona stoji u zenitu muškarčeve misli i akcije, i njoj se duguju sve lepote i veličine ljudskog genija.
Jovan Dučić

3 1

Hej to nije sve!