Popularne teme:

Ništa ne upropasti ljubav koliko muškarčeva preterana dobrota: da vas žena voli ženski, morate sa njom postupati muški.
Jovan Dučić

35 8

Hej to nije sve!