Popularne teme:

Ništa ne upropasti ljubav koliko muškarčeva preterana dobrota: da vas žena voli ženski, morate sa njom postupati muški.
Jovan Dučić

27 8

Hej to nije sve!