Popularne teme:

Kad neka žena kupuje mušku košulju, onda je zaljubljena. Kad je pegla, onda je udata. Ako pri tome i peva, ona je i prvo i drugo.
Salvador Dali

6 1
Salvador Dali citati

Hej to nije sve!