Popularne teme:

Žena uvek mora da ima nekog koga će mučiti, bilo muža bilo ljubavnika.
Jovan Dučić

12 8

Hej to nije sve!