Popularne teme:

Kvalitetna odluka je poput dobro tajmiranog naleta sokola koji mu omogućava da udari i uništi njegovu žrtvu.
Sun Tzu

3 0

Hej to nije sve!