Popularne teme:

Za novac je i Boga moguće kupiti.
Korejske poslovice

2 10
Korejske poslovice citati

Hej to nije sve!