Popularne teme:

Ima u jednim ljudima bezrazložnih mržnji i zavisti, koje su veće i jače od svega što drugi ljudi mogu da stvore i da izmisle.
Ivo Andrić

10 0
Ivo Andrić citati

Hej to nije sve!