Popularne teme:

Svete, kad umrem, sačuvaj u svojoj tišini samo jednu reč za mene: Voleo sam.
Rabindranat Tagor

12 1
Rabindranat Tagor citati

Hej to nije sve!