Popularne teme:

Nesavršenstvo nije negacija savršenstva; konačnost ne poriče beskonačnost. To se samo celina iskazuje u delovima, to se beskraj otkriva u granicama.
Rabindranat Tagor

4 1
Rabindranat Tagor citati

Hej to nije sve!