Popularne teme:

Učena žena je pravi bič za svoga muža, za svoju decu, za svoje prijatelje, za svoju poslugu i za čitav svet.
Žan Žak Ruso

28 9
Žan Žak Ruso citati

Hej to nije sve!