Popularne teme:

Sada kao i ranije, prosjaci, ja objašnjavam samo patnju i dokončanje patnje.
Buda

0 0

Hej to nije sve!