Popularne teme:

Koji god strahovi da nastanu, svi oni nastaju u budali, ne u mudrom čoveku.
Buda

6 1

Hej to nije sve!