Popularne teme:

Više volim da sam sanjar među najskromnijima sa vizijama na ostvarenje, nego vlastelin među onima koji nemaju ni snova ni želja.
Halil Džubran

7 2
Halil Džubran citati

Hej to nije sve!