Popularne teme:

Moja slabost je arhitektura. Razmišljam o svojim delima kao o kratkotrajnoj arhitekturi, posvećenoj lepoti ženskog tela.
Kristijan Dior

4 4
Kristijan Dior citati

Hej to nije sve!