Popularne teme:

Previše je tendencije da se pripiše Bogu zlo koje čovek čini svojom slobodnom voljom.
Agata Kristi

21 1
Agata Kristi citati

Hej to nije sve!