Popularne teme:

Žene ne misle ništa, ali ako misle, misle nešto drugo.
Aleksandar Dima

22 3
Aleksandar Dima citati

Hej to nije sve!