Popularne teme:

Po Svetom pismu žena je poslednje delo koje je Bog stvorio; mora da je to učinio u subotu, jer se vidi koliko je bio umoran.
Aleksandar Dima

20 10
Aleksandar Dima citati

Hej to nije sve!