Popularne teme:

Čovek koji premeće planine, započinje premetanjem kamenčića.
Kineske poslovice

33 6
Kineske poslovice citati

Hej to nije sve!