Popularne teme:

Ako želiš preći reku, najpre moraš sagraditi most.
Kineske poslovice

21 0
Kineske poslovice citati

Hej to nije sve!