Popularne teme:

Ako želiš videti dalje, moraš se popeti više.
Kineske poslovice

15 4
Kineske poslovice citati

Hej to nije sve!