Popularne teme:

Ne ori tudju njivu, ako je tvoja još neobradjena.
Nemačka poslovica

4 1
Nemačka poslovica citati

Hej to nije sve!