Popularne teme:

LJubav se sastoji od četiri stvari; od uzdaha, od jecaja, od želje za smrću i mnogo laži.
Nemačka poslovica

3 0
Nemačka poslovica citati

Hej to nije sve!