Josip Broz Tito

(7. 5. 1892 - 4. 5. 1980)
O autoru

Josip Broz Tito je bio predsednik Socijalističke Federativne Republke Jugoslavije od 1953 do 1980. godine.

Bio je lider Komunističke partije Jugoslavije (kasnije Savez komunista Jugoslavije) od 1937. do 1980, vođa Narodnosolobodilačke borbe naroda Jugoslavije od  1941 do 1945, a kasnije i vrhovni komandant Oružanih snaga SFRJ. Jedan je od osnivača Porketa nesvrtanih.

Josip Broz Tito je rekao