Henri Ford

(30. 6. 1863 - 7. 4. 1947)
O autoru

Henri Ford rodio se 30. srpnja 1863. godine, a poznat je kao osnivač Ford Motor Company. Rodio se u porodici imigranata iz okoline Corka u južnoj Irskoj na farmi u Springwells Townshipu, koji je danas zapravo deo grada Dearborn u Michiganu, gde se nalazi sedište ove popularne firme.

Još od malih nogu pokazivao je sklonosti prema automobilima, već se tada pokazivao kako je vrsni mehaničar. Stoga ga se uviek moglo naći pre na nekom od očevih strojeva nego na nekim drugim poslovima na farmi.

Već sa trinaest godina susreo se sa vizijom, odnosno parnim strojem s vlastitim pogonom što ga je nagnalo da 1879. ode od kuće i to u okolicu Detroita kako bi se uvežbao za strojara. Godine 1882. vraća se u rodni Deaborn kako bi pre svega radio na porodičnoj farmi, nakon čega postaje stručnjak u upravljanju Westinghouseovim kompaktnom mašinom, što je na neki način predstavljalo prekretnicu u njegovoj karijeri.

Naime, uskoro postaje inženjer u Edison Illuminating Company, gde je nakon promocije u glavnog inženjera 1893. imao dovoljno novca da svoju pažnju posveti sopstvenim eksperimentima na motorima s unutarnjim izgaranjem. Ti su eksperimenti kulminirali završetkom rada na vlastitom samohodu poznatijem kao kvadricikl, koji je prvi put isproban u vožnji 4. juna te godine.

Nakon uspešne probne vožnje, Edison Illuminating Company zajedno s ostalim inovatorima osniva Detroit Automobile Company koja je vrlo skoro bankrotirala, jer se Ford prije svega usmerio na usavršavanje dizajna automobila, a ne na njegovu prodaju, stoga je istjeran iz firme nakon čega osniva svoju vlastitu firmu pod nazivom Ford Motor Company koju osniva zajedno s jedanaest ostalih inovatora, a koja će kasnije postati jedna od najuspješnijih firmi.

Henry Ford preminuo je 7. travnja 1947. godine.