Pitagora video

Pitagora - Biografija

Pitagora sa Samosa je bio antički filozof i matematičar, osnivač pitagorejske škole. Najpoznatiji je po svojoj teoremi o odnosu hipotenuze (c) i kateta (a, b) u pravouglom troglu (c²=a²+b²).

Više o autoru »

Sviđaju ti se citati?